Om hackntrade

Att hitta lösningar på dagliga tekniska problem har varit vårt mål sedan verksamheten startades och har lett till en bred bas av erfarenheter och uppdrag. Från starten byggde vi enbart .net lösningar för administration av hemsidor. Ett CMS system för att hantera multipla hemsidor och design på ett enkelt sätt. Denna verksamhet utvecklades senare till att även publicera på skärmar. Efterhand fick mjukvaruutvecklingen minskas medan hårdvaruinstallationerna tog fart. Detta har sedan klingat av och mjukvaruutvecklingen ökat i olika form. Allt från CMS, lager och support system till mobil appar för Android och nu senast även för IOS via Adobes air plattform.

Idag är verksamheten avgränsad till små uppdrag och support av tidigare kunder. Vi försöker ge kunder den bästa servicen och då måste ibland uppdragen begränsas för att inte behöva ge avkall på kvalitet. Eftersom den mesta mjukvaruutvecklingen idag sker som underleverantörer har inriktningen ändrats till att innefatta mer av speciallösningar inom hårdvara såsom automation och konstruktion. Det kan sträcka sig från mindre prototyper eller enskilda lösningar för att uppnå effekter vid t.ex. utställningar och produktvisning.